16 Iýul 2018, 20:58

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýatiň Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny neşir bolandäldir diýdi.

şu gün bahram gasemi içeri we daşary habarçylaryň arasynda  geçen çarşenbe güni yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýatiň Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerine we onuň şu gün Orsýet bilen Amerikanyň prezidentleriniň Finlandiýanyň helsinki şäherinde geçiren duşuşygy bilen baglanşygy barmy diýlen soragyň jogabynda helsinkide geçirilýän oturylşykda Eýran barada gürrüň edilmez we tehran Amerikanyň prezidenti Donald Trampa sargyt iberendäldir diýip yglan etdi.

Gasemi şeýle-de yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýatiň Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny neşir bolandäldir we habar serişdelerinde ýadylýan gürrüňler gepleşikleriň asly mazmunydäldir diýip sözüne goşdy.

 

 

Tag

Teswirler