04 Awgust 2018, 18:20
  • Owganystanyň Paktiýa welaýatynyň Gardiz şäheriniň metjidinde amala aşyrlan hüjümi Eýran ýazgardy

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Owganystanyň Paktiýa welaýatynyň Gardiz şäherinde Ymam Mahdi(a.s) adyndaky metjide edilen terrorçylykly hüjümi ýazgardy.

Bahram gasemi Owganystanyň döwletidir milleti şeýle-de şol terrorçylykly hüjümde gurban bolan adamlaryň içeri maşgala agzalary bilen duýgydaşlyk bildirmeginden aýry Owganystan milletine töňkelen terrorizm bu ýurtda amansyzlyk we onuň yzy bilen agzalalyk döretmeginiň yzynda bolýar,elbet-de Kabul döwletiniň çäre görmegi bilen bu şum hile hökman ýeňiljekdir, şeýle halda hiç bir serhedi tanamaýan şeýle jemgyýetleriň sebäpkärleri şu ýerlikde jogap bermelidirler diýdi.

 

Tag

Teswirler