08 Awgust 2018, 22:46
  • Ruhani: Tehran-Yslamabadyň köpugurly gatnaşyklary ösdürilmelidir

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehran-Yslamabadyň köpugurly gatnaşyklarynyň ösdürilmegini zerur hasaplap Eýran bilen Pakistan strategik gatnaşyklardan paýlydyrlar diýip nygtady.

şu gün Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Pakistanyň Tahrik Ensaf partiýasynyň başlygy Emran Han Niýazini bu ýurdyň parlament saýlawlarynda gazanan üstünligi bilen gutlamak bilen bir wagtda täze döwürde iki ýurdyň gatnaşyklarynyň ýygjamlaşmagyny umyt etdi.

Eýran bilen Pakistan özra ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmelidirler diýip Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani sözüne goşdy.

Pakistanyň Tahrik Ensaf partiýasynyň başlygy Emran Han Niýazi hem Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani bilen geçiren telefon arkaly sözhebteşliginde Yslamabt döwleti tehran bilen köňugurly gatnaşyklaryny ylaýtada ykdysady we söwda hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge ykjamdyr diiýp yglan etdi.

Tag

Teswirler