18 Awgust 2018, 21:59
  • prezident Ruhani Omran Han-y täze wezipesi bilen gutlady

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Omran Ahmad han Niýaziniň Pakistanyň täze premýer ministri wezipesine saýlanmagyny gutlady.

şu gün prezident Hasan Ruhani bir hat arkaly Omran Ahmad han Niýaziniň Pakistanyň täze premýer ministri wezipesine saýlanmagyny gutlamak bilen br wagtda täze döwürde yslam dünýäsiniň jebisliginiň  we iki goňşy ýurdyň dostlyklarynyň çuňlaşmagyny umyt etdi.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda Eýran yslam respublikasy hemişekiler ýaly ylaýtada täze döwürde Pakistan döwleti bilen hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge týýardyr diýip yglan etdi.

juma güni Pakistanyň milli mejlisinde geçirlen maslahatda Omran Ahmad Han Niýazi Pakistanyň 22-nji premýer ministri adynda wezipä bellendi.

Tag

Teswirler