11 Sentýabr 2018, 22:56
  • Bageri: Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanlaryň mekirli hileleriniň garşysynda dymyp oturmaz

Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Muhammet Bageri Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Yrak Kürüstanyndaky terrorçy toparjyklarynyň birisniň ýereleşen mekanyna garşy amala aşyran raketa hüjümine yşarat edip Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanlaryň mekirli hileleriniň garşysynda dymyp oturmaz diýip yglan etdi.

soňky aýlaryň boýunda Yrak Kürdüstanyndaky terrorçy toparlaryň şerçilikli hereketleriniň yzy bilen Eýranyň Sepah Pasdarany geçen şenbe güni bir operasiýa boýunça  7 raketa bilen terrorçy toparjyklaryň pozosiýalaryny hüjüm astyna aldy.

 

Tag

Teswirler