• Basre şäherindäki Eýranyň täze konsullygy açyldy

Eýranyň Yrakdaky ilçisi Iraj Masjediniň gatnaşmagynda Yragyň Basre şäherindäki täze konsullygy açyldy.

Iraj Masjedi bu dabarada eden çykyşynda geçen juma güni aldanan adamlaryň Eýranyň Basre şäherindäki konüullygyna garşy amala aşyran hüjümlerini ýazgarmak bilen bu hüjüm iki ýurdyň arasyny degişdirmek niýeti bilen amala aşyrlandyr diýip nygtady.

 

Tag

11 Sentýabr 2018, 23:10
Teswirler