• mertebesi belent ýolbaşçy: Eýranyň jogapkärleri jenaýatkärleri yzarlap suda tabşyrsynlar

Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy şenbe güni Eýranyň günorta-günbatarynda ýerleşen Huzestan welaýatynyň merkezi Ahwaz şäherinde ýüze çykan terrorçylykly hüjümiň yzynda bu hadysada şehit bolanlaryň maşgala agzalaryna meded beriji sözlerini beýan etmek bilen bir wagtda ýurdyň jogapkärleri tizlik bilen jenaýatkärleriň yzyny yzarlap olary suda tabşyrmalydyrlar diýip nygtadylar.

düýný Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy şenbe güni  Eýranyň günorta-günbatarynda ýerleşen Huzestan welaýatynyň merkezi Ahwaz şäherinde ýüze çykan terrorçylykly hüjümden soňra bir sargyt boýunça bu hadysada şehit bolanlaryň maşgala agzalaryna meded beriji sözlerini beýan etdi we şehitlere uly derejeleri we dogan-garyndaşlaryna sabyr dileg etdiler.

zenanlara we çagalara tarap ok atýan ýüregi gaty bolan bu jenaýatkärler adam ahukukyndan arka çykan bolýan ýalançy döwletlere baglydyrlar, olar Eýranyň ýaragly güýçleriniň ýörişini we milli kuwwatlylygy görip başarýandäldirler diiýp Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri nygtap geçdiler.

Eýranyň yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy  sözleriniň dowamynda terrorçylaryň bu jenaýaty Amerikanyň sebitdäki garaşly döwletleriniň amala aşyrýan pitneleriniň dowamydyr diýip beýan etdiler.

23 Sentýabr 2018, 18:53
Teswirler