19 Fewral 2019, 16:58
  • serleşger Bageri:Eýranyň raketalarynyň dykgaty dünýäde taýsyzdyr

Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serleşger Muhammet Bageri Eýranyň raketalarynyň dykgaty dünýäde taýsyzdyr diýmek bilen Eýranyň raketalary iň bäri baş ýalňyşlyk bilen maksada degýändir diýip nygtady.

sedar Muhammet Bageri Eýranyň Gom şäherinde beren gürrüňlerinde Eýranda bejerilen Horramşäher atly raketa soňky synagda 1300 km uzaklykda diňe birje metr ýalňyşlyk bilen maksada degendir we bu mesele bolsa dünýäde taýsyzdyr diýip beýan etdi.

serleşger Bageri sözüniň dowamynda Eýranyň Sistan we Blujestan welaýatynda ýüze çykan terrorçylykly hüjüme yşarat edip bu hilli hereketler gaýtalanmaz ýaly gerek çäreler nazara alynandyr diýmek bilen sebitiň howpsuzlygyny goramak üçin terrorçylardan ýaman ar alynjakdyr diýip yglan etdi.

Tag

Teswirler