23 Fewral 2019, 20:35
  • Jahangiri: Eýranyň abraýy we başýokarlygy ylmy ösüş bile miýesser boljakdyr

Eýranyň prezidentiniň birinji orunbasary Eshag Jahangiri durmuşky dünýäde Eýranyň abraýy, başýokarlygy we kuwwatlylygy diňe ylmy ösüş bilen miýesser boljakdyr diýdi.

şu gün Eshag jahangiri Tehraniň Harazmi ýokary okuw jaýynyň guralan gününiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp geçirlen dabarada beren gürrüňlerinde ýokary okuw jaý we ylmy merkezleriň ösdürilmegi Eýrany yza galmakdan halas etjekdir diýip nygtady.

Jahangiri sözüniň dowamynda Eýranyň taryhyna yşarat edip Ýunesko guramasy dünýäniň birinji ýokary okuw jaýy Eýranda gurlan Jondi Şapur ýokary okuw jaýydyr diýip yglan edendir diýdi.

Eýranyň yslam ynkylabynyň iň möhüm sargydy öňki busançly döwrana dolanmakdyr diýip Jahangiri sözüne goşdy.

Tag

Teswirler