22 Mart 2019, 10:11

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri hijri şemsi senesi boýunça täze ýylyň birinji gününde Maşat şäherinde Ymam reza(a.s)iň zyýaratyna gelen ilatyň arasynda eden çykyşynda Eýran bilen 6 ýurdyň arasynda gol çekilen ýadro ylalaşygynda Amerikanyň ýadro ylalaşygyndan çykmagyndan soňra Ýewropalylar Amerikanyň garşysynda durmalydylar we öz ygrarlarynda durmak bilen gadaganlyklary aýyrmalydylar emma şu wagta çenli öňünde durmadylar, olar mydama Eýranyň ýad

Teswirler