22 Mart 2019, 10:13

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda Eýran bilen Ýewropanyň arasyndaky maliýe kanala yşarat edip bu maliýe kanal ajy degişmä meňzeşdir we manysyzdyr diiýp beýan etdiler. Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri ykdysay öňüni alyş tapgyra ýetmegiň ýekeje ýoly günbataryň kömeginden we hemralyk etmeginden tamaňy üzmekdir diýmek bilen taryhy tejribeler we günbataryň boluşlary baradaky

Teswirler