22 Mart 2019, 17:23
  • Gülüstan welaýatynda ýüze çykan sil

Eýranyň drmirgazygynda ýerleşen Gülüstan welaýatynyň käbir sebitleri ylaýtada türkmen oturymly şäherleri we obalary sil hadysasyna uçradylar.

Gülüstan welaýatynyň Kümmet  etraby we onuň 50-den gowrak obasy hemde Akgala etraby we onuň töweregindäki 10 obasy sil hadysasyna uçrady.şeýle-de siminşähr m hojan epes we Kümüşdepe ilaty hem sil howpyna gabat gelip durandyrlar.

Teswirler