01 Aprel 2019, 12:20
  • prezident Ruhani sile gabat gelen sebitlere ýetişiklik etmek üçin bütin mümkinçiliklerden haýyrlanylmagyny nygtady

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani öten agşam ýurdyň içeri işler ministrii hemde Eýranyň günbatarynda we günortasynda ýerleşen welaýatlaryň häkimleri bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliklerinde ilatyň saglygyny goramak we sile gabat gelen sebitlere ýetişiklik etmek üçin bütin döwletwe umumy mümkinçiliklerden haýyrlanylmagyny nygtady.

prezident Ruhani şeýle-de howa ýagdaýy we ýagyşlar barada tizlik bilen anyk maglumatlaryň ilataa ýetirilmei üçin bütin tehniki we media mümkinçiliklerden peýdalanylmagyny zerur hasaplady.

Ruhani şeýle-de sile uçran ilata ýardam etmek ugurda welaýat häkimleriň , harby serkerdeleriňhemde başga ýerine ýetiriji organlaryň şol sanda meded ýetiriji güýçleriň, Sepah Pasdarany, goşonyň, besijiň, tertip-düzgün goraýjy güýjiň şeýle-de jihady we halka güýçleriň çekýän zähmetleri babatly minnetdarlygyny bildirdi.

Teswirler