26 Aprel 2019, 09:28
  • Amir Abdollahiýan: uruşparaz Trampy gudrat bilen yza serperis

Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça örite kömekçisi Huseýin Amir Abdollahiýan uruşparaz Tramp , diňe gudrat mantygyny düşünýändir diýmek bilen Trampy gudrat bilen yza serperis diýip yglan etdi.

Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işler boýunça örite kömekçisi Huseýin Amir Abdollahiýan twitter sahypasynda Eýranyň ady, parahatçylyk, doslyk, hezzet, akyllylyk , hikmet we kuwwatlylyk bilen ýogurlandyr diýip nygtady.

Eýranyň  mejlis başlygynyň halkara işler boýunça örite kömekçisi Huseýin Amir Abdollahiýan sözüniň dowamynda Amerika şeýle ýagdaýda Yraga garşy güjüme geçipdi welin ondan ozan birleşen milletler guramasynyň barlagçylary arkaly Yragyň ýaraglaryny dargadypdy diýip nygtap geçdi.

 

Tag

Teswirler