18 Iýun 2018, 21:46
  • Türkiýäniň harbylary Siriýanyň menbej şäherinde ýerleşdirildi

ýerli habar çeşmeleri Türkiýäniň goşun güýçleriniň Siriýanyň demirgazygyndaky menbej şäherinde ýerleşdirlendiklerini habar berdiler.

Türkiýäniň horriýat hazeti ýerli habar çeşmelerine salgylanyň Ankara bilen Waşingtonyň resmileriniň arasynda hasyl bolan ylalaşyk esasynda şu gün türkiýäniň goşun güýçleri Siriýanyň menbej şäherinde gezme işlerini başladylar.

elnetde menbej şäheriniň harby geňeşi bu şäheri kontrol etmek baradaky Ankara bilen waşingtonyň arasynda hasyl bolan ylalaşygy kabul edýän däldir.

Teswirler