28 Iýul 2018, 18:55
  • Arabystan haç meselesinden öz bähbitleri dogrysynda haýyrlanýa

Arabystanyň döwleti Siriýada, Yrakda we ýemende gabat gelen şowsuzlyklaryndan soňra hajylaryň syýasy meseleler şol sanda Ýemen we Palestina meseleleri barada oturylşyk gurmaklaryny gadagan yglan etdi.

Arabystanyň howpsuzlyk we syýasy geňeşiniň agzalary bu ýurdyň mirasdüşeri Muhammet Bin Salmanyň ýolbaşçylygynda jadde şäherinde bir maslahat geçirip sebit we halkara özgerişlerine garamak bilen haç parzyny berjaý etmek üçin Arabystana gelýän zyýaratçylaryň syýasy meseleler şol sanda Palestina we ýemen barada oturylşyk geçirmeklerini gadagan etmek barada tutum tutdylar.

hukuk aktiwistleriň pikirçe Arabystan döwleti haç meselesinde ýörite syýasatlary ugurda haýyrlanýandyr we Riýadyň bu hereketi halkara kanunlaryna we adam hukukyna garşydyr.

Tag

Teswirler