15 Awgust 2018, 21:14
  • Hasan nasrollah: Amerikany sebite musallat etmek niýeti bilen 33 günlik uruş ýola berilendir

Liwan hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrollah çydam toplymynyň 33 günlik uruşda gazanan üstünliginiň 12-nji ýyllygy mynasybetli geçirlen dabarada beren gürrüňlerionde 2006-njy ýylda ýüze çykan 33 günlik uruş, Amerikany sebite musallat etmek niýeti ýola berilendir diýmek bilen Amerikalylar we sionistler çydam toplymyny ýok etmegiň yzyndadylar emma olaryň mekirli planlary şowuna bomady diýip nygtady.

 Liwan hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrollah sözüniň dowamynda egerde 2006-njy ýyldaky uruşda Liwan ýeňilen bolsady Amerika bilen sionist režimi urşy Siriýa we Palestinanyň çydam toplymyna tarap çekip onsoň Eýrany gabamaga tarap hereket etmekçidi diýip beýan etdi.

Liwan hezbollasynyň baş sekretary Seýed hasan Nasrollah şeýle-de durmuşda çydam toplymy iň oňat ýagdaýynda durandyr we çydam toplymy Ysraýyl goşunynyndan  daýawrakdyr diýip nygtady.

Teswirler