22 Oktýabr 2017, 18:59
  • Siriýanyň daşary işler ministrligi Ysraýyl režimiň basybalyjylykly hereketlerine nägilelik bildirdi
    Siriýanyň daşary işler ministrligi Ysraýyl režimiň basybalyjylykly hereketlerine nägilelik bildirdi

Siriýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasyna we bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine hat ýazyp Ysraýyl režiminiň basybalyjylykly hereketleriniň garşysynda halkara köpçüliginiň mymyp oturmagyny tankyt etdi.

Sionist režimiň uçarlary geçen juma güni basybalynan ýerleriň içinden Siriýanyň Gonaýtare welaýatynyň Al-Bas şäheriniň töweregindäki ýaşaýyş jaýlara tarap raketa atdylar.

Siriýanyň daşary işler ministrligi hem BMG-sy bilen bu guramanyň howpsuzlyk geňeşine aýry-aýry hat ýazyp şol hüjümi Sionist režimi bilen terrorçy toparlaryň gatnaşykda bolmaklarynyň we Sionist režimiň terrorçylara hemaýat bermek ugurdaky netijesiz tagallasynyň görnişi bildi.

 

Tag

Teswirler