02 Awgust 2018, 21:56
  • Türkmenistanyň 10 ýaşaýjsy howanyň yssylygy sebäpli aradan çykdy

howanyň gaty yssylygy türkmenistanda 10 adamyň aradan çykmagyna sebäp boldy.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň we Daşoguzyň umumy mekanlarynda şol sanda metro we Awtobus duralgalarynda howanyň yssylygy babatly 10 adam wepat boldy.

aradan çykanlaryň aglabasy ýaşulydylar.

soňky günlerden Türkmenistanda howanyň yssylygy 50 santigrad derejesine ýetendir.

Tag

Teswirler