20 Awgust 2018, 09:17
  • Türkmenistanlylar Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

Türkmenistanlylar, geçen ýyllar ýaly Gurbanlykda üç gün dynç alarlar

     

Türkmenistanyň prezidenti 17-nji awgustda “Gurban baýramyny bellemek hakynadaky” karara gol çekdi.

oňa laýyklykda Gurban baýramyny 22-23-24-nji awgustda bellemeli we şol günleri iş güni däl diýip yglan etmeli.

Gurbanguly Berdimuhamedow baýram günlerinde şäherleriň we etraplaryň häkimliklerinde, minisrliklerde we pudak edaralarynda nobatçylyk çekmegi ýola goýmagy hem-de dabarlaryň ählisini milli dessurlara laýyklykda geçirmegi tabşyrdy.

 

 

 

Tag

Teswirler