04 Sentýabr 2018, 19:09
  •  Türkmenistanyň prezidenti Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna gatnaşmady.

Gyrgyzystanda geçirlen Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti gatnaşmady.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Gyrgyzystanda Zakun saýtyň Gyrgyzystanda geçiriljek Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti gatnaşýar diýip yglan etmegine garamazdan Gurbanguly Berdimuhamedow  Gyrgyzystana sapar edendäldir.

 Gyrgyzystanda geçirlen Türki Dilli Ýurtlaryň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň Döwlet baştutanlarynyň 6-njy maslahatyna Türkiýe, Azerbaýjan respublikasy, gazagystan we Gyrgyzystan ýurtlaryň başlyklarynyň gatnaşmagynda Gyrgyzystanyň Çolpan Ata şäherinde geçirildi.

Tag

Teswirler