30 Sentýabr 2018, 11:19
  • Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Ýork şäherine iş saparyny başlady

Türkmenistanyň Prezidenti 29-njy sentýabrynda Nýu-Ýork şäherine iş sapary başlady

2018-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Hökümet wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugrady.

Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Birşelen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde çykyş etmegine, hem-de Türkmen-Amerikan işewür maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar

Tag

Teswirler