18 Mart 2018, 20:22
  • Tehran-Daşkendiň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi

Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.

düýn Bahador Abdyllaýow Eýranyň serhedaşa özbek radiosynyň müdiri Naser Aziýarati Rad bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Özbegistanyň taryhy, medeni baglanşyklaryna yşarat edip Tehran-Daşkendiň köpugurly gatnaşyklarynyň ösdürilmegini nygtady.

bahador Abdyllaýow şeýle-de Tehran-Daşkendiň arasynda ýaňadan uçuşlaryň berkarar ediljekdigine yşarat edip şu ugurda iki ýurduň resmileriniň arasynda gepleşikler geçirlendir diýdi.

Abdyllaýow şeýle-de Eýranyň radio-telewidiýe guramasynyň Daşkentdäki gullugynyň açylmagy ugurda elinden gelen işi etjekdigini yglan etdi.

Tag

Teswirler