30 Iýun 2018, 17:24
  • Adam Hukuk gözegçi Guramasy Trampyň syýasatlaryny tankyt etdi

Adam Hukuk gözegçi Guramasy adam hukuk baradaky Donald Trampyň soňky syýasatlaryny tankyt etdi.

Adam Hukuk gözegçi Guramasy Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň soňky syýasatlaryny tankyt edip Amerika döwleti içeri we daşary syýasatlarynda adam hukuk meselesine dönüklik edendir diýip yglan etdi.

Amerikanyň Sionist režimini goldamak ugurda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk guramasyndan çykmagyndan soňra adam hukuk gözegçi guramasy Donald Trampyň adam hukuk baradaky syýasatlaryny tankyt etdi.

ol bir tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk komissary Amerika döwletiniň bosgunlaryň çagalaryny ene-atalaryndan judalaşdyrmak baradaky Trampyň baştutanlygyndaky döwletiň tutan tutumyny ýazgardy.

Tag

Teswirler