06 Awgust 2018, 22:49
  • Tramp Eýrana garşy ýadro gadganlyklaryň amala aşyrylmagyna höküm etdi

Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Eýrana garşy ýadro gadaganlyklaryň amala aşyrylmagy baradaky höküme gol çekid.

duşenbe güni Ak Tam bir beýannama boýunça Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň hökümi boýunça sişenbe güni 2018-nji ýylyň awgust aýynyň 7-sinden Eýranyň awto-ulag senagatyna hemde riýalyna we gyzyl baradaky gadaganlyklary amala aşyrylyp başlanjakdyr we bank hemde nebir baradaky gadaganlyklar hem 2018-nji ýylyň 5-nji noýabryndan başlanjakdyr diýip yglan etdi.

Donald Tramp Eýran bilen işleýän şahsyýetler ýada kompaniýalar hyzmatdaşlyklaryny kemeltmeseler agyr yzygelimlere duçar boljakdyrlar diýip Tram beýannamasynda nygtap geçdi.

Trampyň bu beýannamasyna garamazdan ýewropa ýurtlary Eýranda işleýan ýewropa kompaniýalaryndan hemaýat etjekdiklerini yglan etdiler.Pekin döwleti hem Eýrandan nebit satyn almaklygy dowam etdirjekdigini yglan etdi.

Tag

Teswirler