11 Awgust 2018, 21:22
  • Nazarbaýow: Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň maslahaty möhümdir

Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýow bu ýurdyň Aktau şäherinde geçirilýän hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň hazar deňiziň hukuk derejesini belli etmek barada geçirýän maslahatlaryny ähmiýetli hasaplady.

şu gün Nursoltan Nazarbaýow Eýran, Türkmenistan, Azerbaýjan respublikasy, Orsýet we Gazagystanyň hyzmatdaşlyklaryna degişli meseleler öňden belli edilendir we erti ady geçen ýurtlaryň başlyklary hazar deňiziniň hukuk derejesi barada tutum tutjakdyrlar diýip nygtady.

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani hem hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň başlyklar maslahatyna gatnaşmak üçin erti Gazagystana sapar edýär.

Tag

Teswirler