• kollektiwleýin howpsyzlyk şertnamasy guramasynyň Gyrgyzystandaky harby türgenleşigi başlandy

kollektiwleýin howpsyzlyk şertnamasy guramasy Arkadaşlyk-2018 ady bilen Gyrgyzystanda harby türgenleşigine başlady.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Arkadaşlyk-2018 adly harby türgenleşik Gyrgyzystanyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy general Rahimberdi Duşenbeýewiň hemde kollektiwleýin howpsyzlyk şertnamasy guramasynyň ştabynyň başlygy Anatoly Sidrowyň gatnaşmaklarynda goranyş çäreleri pugtalandyrmak we terrorçylara garşy göreşmegiň şiweleri bilen tanyş bolmak maksatlary esasynda Gyrgyzystanyň demirgazygynda ýerleşen Edelweiss harby bazasynda geçirilip başlandy.

uç günlük bolan bu harby türgenleşik harby Doganlyk-2018 adly uly programasynyň soňky tapgyrydyr.

Ermenistan,Belarus,Gazagystan,Gyrgyzystan,Orsýet,Täjigistan,Özbegistan,Azerbaýjan Respublikasy we Gruziýa ýurtlary kollektiwleýin howpsyzlyk şertnamasy guramasynyň agzalaryny ybaratlaýandyr.

10 Oktýabr 2018, 22:25
Teswirler