• Andrew Brunsonyň azatlyga goýberilmegine höküm edildi

Türkiýäniň Izmir şäheriniň sudy bu ýurtda yçalylyk etmekde aýyplanan Amerikaly ruhany Andrew Brunsonyň azatlyga goýberilmegine höküm etdi.

şu hün Andrew Brunson agyr howpsyzlyk çäreleriň astynda 4-nji gezek üçin Izmir şäheriniň sudyna çekildi we soňunda şaýatlaryň ykrar etmeklerinden soňra Amerikaly ruhanynyň azatlyga goýberilmegine höküm edildi.

şu höküm esasynda Andrew Brunson Türkiýede öý tussaklygyndan halas edilip Amerika gowşuryljakdyr.

Andrew Brunson 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkiýe kürdüstanynyň işçiler partiýasy PKK hemde 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby synanşma goldaw bermekde aýyplanyp tutulypdy.

12 Oktýabr 2018, 20:38
Teswirler