13 Noýabr 2018, 21:28
  • Gazanyň durnuksyzlygynyň güýçlenmeginiň jogapkäri sionist režimidir

Orsýetiň daşary işler ministrligi öten agşam bir beýannama boýunça Ysraýylyň gaza zolagyna garşy hüjümlerini öjükdiriji we sebitde durnuksyzlygyň güýçlenmegine sebäpkär hasaplady.

Ysraýyl sebitde durnuksyzlyklaryň köpelmeginiň jogapkäridir diýip Orsýetiň daşary işler ministrliginiň beýannamasynda geçirlendir.

Birleşen Milletler Guramasynyň başsekretary Antonio Guttereş hem sionist režimiň Gaza garşy amala aşyran hüjümlerine yşarat edip sebitde täze uruşyň ýüze çykmagy pajygaly boljakdyr diýip nygtady.

Liwan Hizbollasy bilen Ýemeniň Ansarolla hereketleri hem sionist režimiň Gazada amala aşyran hüjümlerini ýazgardylar.

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi hem Ysraýyl režiminiň gaza garşy hüjümlerini ýazgardylar.

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili bahram Gasemi hem Ysraýyl režiminiň gaza garşy hüjümlerini ýazgarmak bilen sionist režimi sebitde döwlet  terrorizmiň anyk mysalydyr diýip nygtady.

Teswirler