əməni təğibkənən

Parsemon

Tolışi rədyo "Bə Nuri Tərəf qıləy ro" təfsiriyə bərnaməku çanədə roziyon?

Xıdo mehmonəti sodə sufrə

Xıdo mehmonəti sodə sufrə

Xıdo mehmonəti sodə sufrə

Ostoro Ləvəndəvili baxşi turizmi sahə hevuj kardey bəbe

Ostoro Ləvəndəvili baxşi turizmi sahə hevuj kardey bəbe

Ostoro Ləvəndəvili baxşi turizmi sahə hevuj kardey bəbe

Ostoro İslomi şurə rəyis Səmapur rujə manqədə çın şəhri hol - həvo iyən Az.R şəhrvandon bın şəhrədə ıştə harujnə tələbati sıey barəd reportaj

Ostoro İslomi şurə rəyis Səmapur rujə manqədə çın şəhri hol - həvo iyən Az.R şəhrvandon bın şəhrədə ıştə harujnə tələbati sıey barəd reportaj

Ostoro İslomi şurə rəyis Səmapur rujə manqədə çın şəhri hol - həvo iyən Az.R şəhrvandon bın şəhrədə ıştə harujnə tələbati sıey barəd reportaj

Ostoro Əbosabadi imom cımə Hoci Rəhimi rujə manqədə çın məntəğə əhali ov - həvo barədə bəyonaton

Ostoro Əbosabadi imom cımə Hoci Rəhimi rujə manqədə çın məntəğə əhali ov - həvo barədə bəyonaton

Ostoro Əbosabadi imom cımə Hoci Rəhimi rujə manqədə çın məntəğə əhali ov - həvo barədə bəyonaton