əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Əsalımi İmom cımə: Vəhdəti haftə de

Əsalımi İmom cımə: Vəhdəti haftə de "Cəmiən bə Xıdo rismoni çanq bıjənən" ayə əməli nımunəy

Əsalımi İmom cımə: Vəhdəti haftə de "Cəmiən bə Xıdo rismoni çanq bıjənən" ayə əməli nımunəy

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj