İroni Ostoro İslomiyə şura rəis cənab Səmapur Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardedə

İroni Ostoro İslomiyə şura rəis cənab Səmapur Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardedə

İroni Ostoro İslomiyə şura rəis cənab Səmapur Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardedə

Tolışə mədəni fəal cəab Səlahəddin Həmidi Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardə

Tolışə mədəni fəal cəab Səlahəddin Həmidi Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardə

Tolışə mədəni fəal cəab Səlahəddin Həmidi Trampi Ğudsi barədə bıə nəzə məhkum kardə

Şəhid Tahirniya cihodiyə qrup Şəftiku bə Kermanşah ezom bin

Şəhid Tahirniya cihodiyə qrup Şəftiku bə Kermanşah ezom bin

Şəhid Tahirniya cihodiyə qrup Şəftiku bə Kermanşah ezom bin

Tolış mərkəziyə baxşi dion İslomiyə şurə 4minə dıvrə uzvonku ğədrdanəti karde mərosim

Tolış mərkəziyə baxşi dion İslomiyə şurə 4minə dıvrə uzvonku ğədrdanəti karde mərosim

Tolış mərkəziyə baxşi dion İslomiyə şurə 4minə dıvrə uzvonku ğədrdanəti karde mərosim