əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Porton zərfiyətonku istifadə karde bəpe iminə dərəcədə bıə koonku  bıbu

Porton zərfiyətonku istifadə karde bəpe iminə dərəcədə bıə koonku bıbu

Porton zərfiyətonku istifadə karde bəpe iminə dərəcədə bıə koonku bıbu

Tolış şəhristan bo Şəbanə manqi şoə mərosimonyo dərostə be

Tolış şəhristan bo Şəbanə manqi şoə mərosimonyo dərostə be

Tolış şəhristan bo Şəbanə manqi şoə mərosimonyo dərostə be

Ostoro şiyə və sınni alimon Sepahışon himoyə karde

Ostoro şiyə və sınni alimon Sepahışon himoyə karde

Ostoro şiyə və sınni alimon Sepahışon himoyə karde

Ostoro şəhr iyən diyonədə millət bepul vizit bəbeyn

Ostoro şəhr iyən diyonədə millət bepul vizit bəbeyn

Ostoro şəhr iyən diyonədə millət bepul vizit bəbeyn