Tolışədə "Əyyami - Fatimiyyə" mərosimon təşkil be

Tolışədə "Əyyami - Fatimiyyə" mərosimon təşkil be

Tolışi şəhrdoriədə Nəvuzə idi koon hoston kardeyro iclos bərpo be

Tolışi şəhrdoriədə Nəvuzə idi koon hoston kardeyro iclos bərpo be

Voə həvo şərayitədə Ğiloni camaati vəhdət

Voə həvo şərayitədə Ğiloni camaati vəhdət

Tolışi fərmondor: Çın şəhri qırd idorəon bo voə təmiz kardeyro hozzon.

Tolışi fərmondor: Çın şəhri qırd idorəon bo voə təmiz kardeyro hozzon.