əməni təğibkənən

Parsemon

Tolışi rədyo "Bə novri tərəf qıləy ro" təfsiriyə bərnaməku çəxtə rozi hestin?

Ayətullah Amili : Huci Əli Ekram Az.R dini və milliyə ğərəmane

Ayətullah Amili : Huci Əli Ekram Az.R dini və milliyə ğərəmane

Ayətullah Amili : Huci Əli Ekram Az.R dini və milliyə ğərəmane

Tolışədə Nəvuzə idi mehmonon ğəbul kardeyo Tolış şəhron məçiton hozzı bıə

Tolışədə Nəvuzə idi mehmonon ğəbul kardeyo Tolış şəhron məçiton hozzı bıə

Tolışədə Nəvuzə idi mehmonon ğəbul kardeyo Tolış şəhron məçiton hozzı bıə

Rizvanşəhrədə Nəvuzə idi bumiyə festivalon bərpo kardey

Rizvanşəhrədə Nəvuzə idi bumiyə festivalon bərpo kardey

Rizvanşəhrədə Nəvuzə idi bumiyə festivalon bərpo kardey

İroni Ostoro şəhrədə ha ruj moli qomrukiku ozod kardey şərayit icod bə

İroni Ostoro şəhrədə ha ruj moli qomrukiku ozod kardey şərayit icod bə

İroni Ostoro şəhrədə ha ruj moli qomrukiku ozod kardey şərayit icod bə