əməni təğibkənən

Parsemon

Tolışi rədyo "Bə Nuri Tərəf qıləy ro" təfsiriyə bərnaməku çanədə roziyon?

Masali hovuz de tosə devləti haftə oj bəbe

Masali hovuz de tosə devləti haftə oj bəbe

Masali hovuz de tosə devləti haftə oj bəbe

Masalıjə varzeşkor qiloni vite mısobiğə süminə vırəş qəte

Masalıjə varzeşkor qiloni vite mısobiğə süminə vırəş qəte

Masalıjə varzeşkor qiloni vite mısobiğə süminə vırəş qəte

Ostoroədə 152 milyard riyalisə ve budcə koy təsdiğ be

Ostoroədə 152 milyard riyalisə ve budcə koy təsdiğ be

Ostoroədə 152 milyard riyalisə ve budcə koy təsdiğ be

Ostoro japədə səyohətiyə sahili ayreporti vırə bə vırə kardey

Ostoro japədə səyohətiyə sahili ayreporti vırə bə vırə kardey

Ostoro japədə səyohətiyə sahili ayreporti vırə bə vırə kardey