Masal nomo bə Tolışə şəhri səhiyyə modir qıləy nımonə modir bə tərif loiğ omə

Masal nomo bə Tolışə şəhri səhiyyə modir qıləy nımonə modir bə tərif loiğ omə

Qıləy Xəymandə kokardə şəxs Tolışədə tojə məktəb bədute

Qıləy Xəymandə kokardə şəxs Tolışədə tojə məktəb bədute

Məşhədi dini mədrəsəonədə handə azəri tələbəon de Az.R.-ədə həbs bıə dindoron həmrayəti

Məşhədi dini mədrəsəonədə handə azəri tələbəon de Az.R.-ədə həbs bıə dindoron həmrayəti

Çubəri məçitədə Məbəsi İdi dəvordıney

Çubəri məçitədə Məbəsi İdi dəvordıney