"Ğuds Beynəl-Xalğ" ruji mitinqədə Ostoro İslomiyə şura uzvı cənab səmapori sıxanon

"Ğuds Beynəl-Xalğ" ruji mitinqədə Ostoro İslomiyə şura uzvı cənab səmapori sıxanon

Bokuyədə "Ğuds iyən Ğərəboği ruj"-i iclos bərpo be.

Bokuyədə "Ğuds iyən Ğərəboği ruj"-i iclos bərpo be.

Tolışədə de fərhənq iyən İslomi irşodi idorə vositə rujəmo şoyvonəti mərosimon

Tolışədə de fərhənq iyən İslomi irşodi idorə vositə rujəmo şoyvonəti mərosimon

Tolışədə fərhənqi irson muzey icod kardey zəruriye

Tolışədə fərhənqi irson muzey icod kardey zəruriye