Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be

Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be

Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

Ostoro 44 qılə diyədə Eko - Turistik plan icro bıə

Ostoro 44 qılə diyədə Eko - Turistik plan icro bıə

Ostoro 44 qılə diyədə Eko - Turistik plan icro bıə

Rəşti dəşəsədə dayimi turizm nımoyişqo oj bəbe

Rəşti dəşəsədə dayimi turizm nımoyişqo oj bəbe

Qilon ostandar Rəşti dəşəsədə dayimi turizm nımoyişqo oj bıeku xəbəş do

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

Soməsəra di və şəhrədə 80 qılə məçitədə Şəbaniyə mərosimon bərpo karde

Dı qılə Tolışə şoqirdon bə kişvəri hınə məhorəton festivali mərhələ rəsən

Dı qılə Tolışə şoqirdon bə kişvəri hınə məhorəton festivali mərhələ rəsən

Dı qılə Tolışə şoqirdon ifof elm ko hınə məktəbiku bə kişvəri hınə məhorəton festivali mərhələ rəsən

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

De İmom Huseyn(ə)-i vilodəti mınosibəti Huccətul-İslom Purşəhbazi sıxanon

Ğazax rayoni polis şebə rəis məçitədə əzon doe ğədəğən kardəşe

Ğazax rayoni polis şebə rəis məçitədə əzon doe ğədəğən kardəşe

Ğazax şəhəri sakin Mircəfər Huseynzadə bə "Hədəf14.az" sayti muraciət kardəşe ki, Ğazax rayoni polis şebə rəis Ədalət Əliyev bə İmom Zaman (ə) məçiti koy mane bedə, tələb kardedə ki, məçitədə əzon doə nıbo.

İ. Əliyevi ğəssəm hardə mərasim dəvarde

İ. Əliyevi ğəssəm hardə mərasim dəvarde

Aprelə manqi 18-minə ruji, Milli Məclisədə Azərbaycanə Respublika prezident Ilham Əliyevi ğəssəm hardə mərasim dəvarde. "Bakupost" sayt xəbə dodə ki, ım mərasimədə Konstitusiya Məhkəmə hakimon, Pespublika hokuməti rəsmiyon, Parlamenti deputaton və prezidenti ailə uzvon iştirak kardəşone.

Noruz Məmmədov Azərbaycan Respublika 1 minnə vəzir vıjniyə be.

Noruz Məmmədov Azərbaycan Respublika 1 minnə vəzir vıjniyə be.

Azərbaycan Respublika parlamen bə ım məmləkəti prezidenti məsləhəti əsosi Noruz Məmmədovi bənə Azərbaycan Respublika tojə 1 minnə vəzir vıjnedə.

Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be

Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be

Xarəzmi universteti de Boku universteti miyono həmkorəti mığoviləon imzo be