A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Bo Ostorojə mısofironyo 615 qılə sakin bıə vırə huzo be.

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostoroədə etıkofi mərosimi bərpo be

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Ostorojon tojə sori dəmeşon şəhidon məzarədə təşkil ka

Ostoroədə Ğər bayram ya siyoə İd ğədimiyə ənənə bərpo be

Ostoroədə Ğər bayram ya siyoə İd ğədimiyə ənənə bərpo be

Ostoroədə Ğər bayram ya siyoə İd ğədimiyə ənənə bərpo be

A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

A.R Buko şəhrdə Həzrəte Əli-i milati rujiyo şoə mərosimi bərpo be

İron və Azərbaycan Respublika sərhədiyə məmoron mıştərəkə sorətədə nəvuzə idi dəme mərasimışon dəvoni.

İron və Azərbaycan Respublika sərhədiyə məmoron mıştərəkə sorətədə nəvuzə idi dəme mərasimışon dəvoni.

Tojə sori dəme mərasim İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika sərhədiyə fərmondəon,marziyə şəhrestanon məsul şəxson, sərhədiyə məntəğonədə bıə toyfan yolon huzurədə Biləsəvo qumrokədə bərpo be.

Azərbaycan Respublika 2 qılə məşhurə islamçionku ənəhardəti aksiya dəvonedən.

Azərbaycan Respublika 2 qılə məşhurə islamçionku ənəhardəti aksiya dəvonedən.

Ruhulla Axondzadə və Muhəmməd Əli Axondzadə zindonədə ənəhardəti aksiya dəvonedən.

Avropa itifağ Azərbaycan Respublika zindoniyonku qıləy cəmi ozodətiku rozi mande.

Avropa itifağ Azərbaycan Respublika zindoniyonku qıləy cəmi ozodətiku rozi mande.

Avropa itifağ 400 qılə sə veyə zindoni əfv karde xoto Azərbaycan Respublika prezdenti əməliku rozi mande.