Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Ostoro sərhədədə Ərbəin Huseyni(ə)-i şemoni xəbon pay baxş kardeyo mediyaiyə ğərorqo təşkil bə

Ostoro sərhədədə Ərbəin Huseyni(ə)-i şemoni xəbon pay baxş kardeyo mediyaiyə ğərorqo təşkil bə

Ostoro sərhədədə Ərbəin Huseyni(ə)-i şemoni xəbon pay baxş kardeyo mediyaiyə ğərorqo təşkil bə

Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

Ostoro İmom cımə: Ərbəyini ziyorət çı mumini xıslətonkuye

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

İroni Ərbəyini ğərorqo bə 12 həzo xarici zayiri xıdmət rosney nəzədə ğətəşe

Ostoro Ərbəyini xarici zayiron ğəbuləkə şəhr-2

Ostoro Ərbəyini xarici zayiron ğəbuləkə şəhr-2

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Tolış (Həştpər) şəhri fərmondor: aban manqi13 minnə ruj de istikbar mubarizə bardeyu İroni milləti simvolə ruj

Azərbaycanıjə zəvvarə kərvonon bə Ərbəinə ziyarət dəro qınidən

Azərbaycanıjə zəvvarə kərvonon bə Ərbəinə ziyarət dəro qınidən

Dəvardə rujonədə çe Boku Bibi Heybət, Əjdər bəq məciton, 20 yanvar şəhidon abidə və həniən diqər məkanonku zəvvarə kərvonon bə İron və İraği səmt dəro qıniən. Im xəbə “Maide.az” sayti bə əhandon edaştəşe. İmsor çəş kardə bedə ki, çe Az.Respublikaku bə Ərbəinə şemoni təxminən 12 həzo zəvvar umjən bəqınie. İm ziyarət 2 həftə dəvom bəkarde, zəvvaron səfərə manqi 20 –i ( de miladi təğvimi oktyabri 30-ku) bəpeştə tədricən bə vətən obəqarden.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika həmriyə həmkarətion inkişaf.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika həmriyə həmkarətion inkişaf.

Azərbaycan Respublika məclisi nımayəndə çı məmləkəti de Tırkiyə hərbiyə həmkarətion dəvomiku xəbəş do.

Amerkə ale səud rejimiku himoyəon xoto azəriyə məsul şəxsi tənğid.

Amerkə ale səud rejimiku himoyəon xoto azəriyə məsul şəxsi tənğid.

Azərbaycan Respublika ənıvışton itifaği rəisi votışe:Səudiyə rejimi tənğid əkə jurnalisti qin be ,Amerkə,ale səud rejimi himoyəon səhvə siyasəton nəticədəy.

Çe azərbaycanıjə zəvvaron Yolə Ərbəin şemonədə iştirak

Çe azərbaycanıjə zəvvaron Yolə Ərbəin şemonədə iştirak

Ərbəini mərasim Məhərrəm və Səfərə manqon əzadarətiədə Aşura matəmi bəpeştə ən mehtəşəm qıley tədbire. Çe dınyo bənə co mısılmonə məntəğon, Az.R Əhli-Beyt (ə) məktəbi tərəfdaron bə ım əzəməti umjən qınie ro bə Kərbəlo dəro qınidən.