Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Fıtrə İd iyən İroni fitbol komandə bardey bəpeştə Ostoro camaati şoyvonəti kardey həxədə Ostoro şəhri şurə rəyis cənab Səmapuri sıxanon

Fıtrə İd iyən İroni fitbol komandə bardey bəpeştə Ostoro camaati şoyvonəti kardey həxədə Ostoro şəhri şurə rəyis cənab Səmapuri sıxanon

Fıtrə İd iyən İroni fitbol komandə bardey bəpeştə Ostoro camaati şoyvonəti kardey həxədə Ostoro şəhri şurə rəyis cənab Səmapuri sıxanon

De pəni ixracat karde valyuta bə kişvər dixil be

De pəni ixracat karde valyuta bə kişvər dixil be

Im ruj 17 ton pəni Ostoro zəminiyə sərhədiku bə Rusiyə ixrac be

Polison tərəfo

Polison tərəfo "Tolışon sədo" rujnomə sərredaktor Rafiğ Cəlilovi dəstqiri səbəb çiç bıe

İyunə manqi 12-ədə Lankoni şəhərədə polisi "Tolışon sədo" rujnomə sərredaktor Rafiğ Cəlilov də cey ailə 4 nəfər uzvi bahəm dəstqir kardışe, bardışe bə polisxonə.

Əsalımi bandonədə Əlolə vılon

Əsalımi bandonədə Əlolə vılon

Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

Ostoroədə ımsornə rujəmoədə 174 vahid xun hədiyyə be

İroni və Azərbaycan Respublika nəzorət əkə təşkilaton miyono həmkariyə sənəd imzo be.

İroni və Azərbaycan Respublika nəzorət əkə təşkilaton miyono həmkariyə sənəd imzo be.

Tehronədə İroni nəzorət təşkilati rəis və Azərbaycan Respublika de fəsod mubarizə barde təşkilati rəisi miyono həmkari muğavilə imzo be.

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Ğərəboği Azərbaycanıj və ermənion miyono mızokirə karde zəruriyyət

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Az.R prezdenti Ermənıstoni iminə vəziri bə Ğərəboği səfə kardeyış tənğid karde

Ermənistan Belarusi bə Azərbaycan Respublika silah həvateku niqərane.

Ermənistan Belarusi bə Azərbaycan Respublika silah həvateku niqərane.

Ermənistanı milli əmniyət şura katib Belarusi bə Azərbaycan Respublika silah həvateku niqəran mande.