Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

İroni Ostoroədə de Az. Respublikə miyono rabitəon ğoym kardero varzeşi olempiyadə dəvordıney bəbe

İroni Ostoroədə de Az. Respublikə miyono rabitəon ğoym kardero varzeşi olempiyadə dəvordıney bəbe

İroni Ostoroədə de Az. Respublikə miyono rabitəon ğoym kardero varzeşi olempiyadə dəvordıney bəbe

Masali antropoloqiya, tarix iyən mədəniyəti muzey soxtey bəbe

Masali antropoloqiya, tarix iyən mədəniyəti muzey soxtey bəbe

Masali antropoloqiya, tarix iyən mədəniyəti muzey soxtey bəbe

Tolışə şoqirdon bə Nuri sərzəmini tərəf bəro dəqınin

Tolışə şoqirdon bə Nuri sərzəmini tərəf bəro dəqınin

Tolışə şoqirdon bə Nuri sərzəmini tərəf bəro dəqınin

Şəhid Vəliyyullah Cəfəri bəçəy əbədiyə oromqo noey

Şəhid Vəliyyullah Cəfəri bəçəy əbədiyə oromqo noey

Şəhid Vəliyyullah Cəfəri 39 sur çəy şəhodəti bə peştə Tolış şəhrədə təşibe bə peştə bəçəy əbədiyə oromqo noey

Tolışi Həviğədə tojə pəydu bıə şəhidi təşyi cənozə mərosim

Tolışi Həviğədə tojə pəydu bıə şəhidi təşyi cənozə mərosim

Şəhid Vəliullah Cəfəri.

Nənə çəşon ijən zoə dimi bəvinde, 29 sor intizori bəpeştə şəhid Seyd Vəliullah Cəfəri pokə cənozə peydo be.

Tojə peydo bıə şəhidi pokə cənozə de Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) şəhodəti həmzəman Həviğədə təşi bəbe, ım şanqo Talış şəhri Came məçidədə vido mərasim barpo bıdə.

Həzrəte Fatimə(s) şəhodəti əzodorəti əyyami mərosim Tolış şəhri Camiə nomo məçitədə  bərpo be

Həzrəte Fatimə(s) şəhodəti əzodorəti əyyami mərosim Tolış şəhri Camiə nomo məçitədə bərpo be

Həzrəte Fatimə(s) şəhodəti əzodorəti əyyami mərosim Tolış şəhri Camiə nomo məçitədə bərpo be

Bukoədə İroni mudafiə vəzir de İlham Əliyev vindımonış kardə.

Bukoədə İroni mudafiə vəzir de İlham Əliyev vindımonış kardə.

İroni silohinə ğıvvon mudafiə vəzir qeneral Mayor Hatəmi qıləy 2 rujiyə səfəri çərçivədə bə Buko varid be ijən ımruj de İlham Əliyev vindımonış kardə.

Dini məhbuson mudafiə komitə mətbuatə konfrans dəvuniəşe

Dini məhbuson mudafiə komitə mətbuatə konfrans dəvuniəşe

Azərbaycani Ruşinəfikron İbemoni Boku ofisədə "Dini məhbuson mudafiə komitə" de "Siyasi məhbusə ailon koordinasiya mərkəzi" bahəm mətbuatə konfrans dəvuniəşe.

Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

Boku Əjdər Bəy Məçiti nımojəvoton bə İlham Əliyevi vıjnemonə təblıği etıroz

Əliyev Ermənistonış mıttəhəm kardə.

Əliyev Ermənistonış mıttəhəm kardə.

Azərbaycan Respublika prezident, Ğərəboği sulh muzakirəon barədə Ermənistonış bə bevəcə və nadırıstə vindımon iyən siyasəton icra karde mıttəhəm kardə.