09 Fevral 2018, 13:51
  • De islami inğilabi səbarzəti sorəqardışi mınosibəti Azərbaycan Respublika islam partiya təbrik.

Azərbaycan Respublika islam partiya məhbusə rəhbər islami inğilabi səbarzəti 39 nə sorəqardışış bə ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri ironi devlət və milləti təbrikış vote.

Boku şəhriku bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Muhsen Səmədov zinə qıləy mesajədə islamiyə inğilabi səbarzəti 39 nə sorəqardışi dəme mınosibəti bəironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ironi devlət və millət təbrikış vote və əlavəş karde ironi islamiyə inğilab ironi milləti mubarizəon nəticədə de mərhum imom Xomeyni rəhbərəti bə ğərbi və istikbariyə ğıvvon zid be.

Muhsen Səmədov eyne holədə işarəş karde İron İslam Respublika həmmə fitnəqərə hərəkəton iyən problemon kənoədə ımruj beynəlxalğə meydonədə de zumandəti  hozzı bə ki əçəy muhimmə dəlil ironi devlət və milləti vəhdət iyən dustiyəti heste.

komment