• İrəvan və Ermənistanı barədə Azərbaycan Respublika prezidenti iddaon vədə reaksiya.

Erməniyə ekspert İrəvan və Ermənistanı barədə Azərbaycan Respublika prezidenti tojə iddaonış bə ım məmləkəti prezidenti vıjnımoni nez beədə duyə təbliğatış zınə.

Siyasiyə ekspert Viqen Hakopiyan de Sputnik Armeniya aqentəti votımonədə əlavəş karde umumən muxalifə namzədon jıqo iddaon bəyon bəkan əmmo ə şəxs ki 3 devrə prezidenti məğamış extiyorədə bə bəpe ım məsələ barədə ıştə əncom doə koon barədə məlumat bıdə və az təsəvvur kardə nim fəxr kardeyu veyə çion vucudış bıbu.

Azərbaycan Respublika president İlham Əliyev dəvardə 5 şanbə  Hakim partiya 6 nə kanqıresədə elanış karde İrəvan çəmə tarixiyə sərzəmine və əmə Azərbaycan respublikavıjon bəpe ım sərzəmini oqırdınəmon.

Viqen Hakopiyan əlavəş karde Azərbaycan Respublika hakimiyyət doə holətədə bə vətən pərəstəti işarə kardeədə iyən Azərbaycan Respublika və irəvanı ərazi barədə be əsosə iddaon bəyon kardeədə cəhd kardə ım məmləkətdə omə rujonədə bıə vıjnımonədə ictimaiyyətdə bıə fikon diğğəti bəştə tərəf cəlb bıkə.

 

təğ

13 Fevral 2018, 12:07
komment