• Osınə ro və həvoiyə nəğliyatədə Azərbaycan Respublika və Tacikistani həmkarəti.

Tacikistanədə bıə Azərbaycan Respublika səfir və çı məmləkəti ro vəzir nəğliyat baxşədə bə 2 qılə məmləkəti həmkarətion inkişafi işarəş karde.

Bə Aran xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Doşənbə şəhrədə Azərbaycan Respublika  səfir Həsən Muhəmmədzadə və Tacikistanı ro vəzir Xodayar Xodayarzadə Azərbaycan Respublika əraziku Tacikistanı boon(vəsiləon) xərci  osınə ro baxşədə iyən Boku-Doşənbə miyonədə həvoiyə nəğliyat ro təşkil karde barədə muzakirə dəvarde.

 

təğ

16 Fevral 2018, 13:11
komment