• Bokuədə İroni mudafiə vəzir de İlham Əliyev vindımonış kardə.

İroni silohinə ğıvvon mudafiə vəzir qeneral Mayor Hatəmi qıləy 2 rujiyə səfəri çərçivədə bə Boku varid be ijən ımruj de İlham Əliyev vindımonış kardə.

Im mıloğatdə 2 tərəf muxtəlifə sahəon əcumlə mudafiə və hərbi bərnoməon iyən məntəğəiyə mıvzoom barde sohbət kardən.

İroni mudafiə vəzir de Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir Zəkir Həsənevi rəsmi dəvəti bərobər və de aliyə heyəti bə ico bə Boku səfərış kardə.

Əv ımruj de Azərbaycan Respublika i minə vəzir, mudafiə vəzir və mudafiə sənaye vəzir həm mıloğatış kaedə.

Qeneral mayor Hatəmi ımruj sıb bə Boku varid bey zəmoni jurnaliston cəmədə ım səfəri bo 2 tərəfiyə həmkari və əloğəon inkişof doero həmçınin məntəğə bohranon həl karde xoto çokə fırsət hisob kardə.

təğ

21 Fevral 2018, 22:38
komment