• Bo Azərbaycan Respublika mısılmonon i bemon hərəkati qıləy uzvonro 7 sor həbs hıkmi doəşone.

Azərbaycan Respublika məhkəmə ım kişvəri mısılmonon i bemon hərəkati qıləy uzv Əhsən Nurizodəş bə 7 sor həbs məhkumış kardə ijən ım hıkmi illəti narkotika maddon vırə bə vırə karde pesoxtə bıə ittiham elanış ka.

Bə Apa aqentiyəti raporti əsos Əhsən Nurizodə vəkil Fariz Nəmazli Buko hukuməti qonə cinoyəton məhkəmə ım hıkmi rədış kardə ijən əvış be əsos və pesoxtə bıə hıkm zınəş be.

Im vəkil təsdiğış kardə: Əhsən Nurizodəşon bə çəy xoto dəstqir iyən jıqo qonə hıkmi sadir kardən ki əv Haci Tale Baağırzadə tərəfdar iyən çı mısılmonon i bemon hərəkati qıləy uzv be.

Əhsən Nurizodə çımiku bə nav dəvardə Oktiyabri 6 dızdişone ijən bə Buko qonə cinoyəton idarə bardən.

təğ

07 Mart 2018, 23:02
komment