• De Tehron və Boku həmkarətion ve kardeyu Ankara meyl.

Rusiyədə bıə Tırkiyə səfiri votışe:de Tırkiyə,İron və Azərbaycan Respublika bə 3 tərəfə həmkarətion dəvomi meylış heste.

Rusiyədə bıə Tırkiyə səfir Huseyn Dirioz de Azərbaycan Respublika Riport aqentəti jurnalisti mısohibə votışe:Tırkiyə,İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion məntəğədə bə əmniyyət iyən inkişafi komək bəkay.

Rusiyədə bıə Tırkiyə səfiri əlavəş karde əmə de Azərbaycan Respublika və İron əlağon inkişaf doeyu xususiyə əhəmmiyyət nəzədə qətdəmon və bı rujonədə 3 qılə məmləkəti xarici koon vəziron 2 tərəfə fəaliyətonru şərayet icod bə ki məntəğəiyə məsəlon həxədə 3 tərəfə muzakironru çokə şərayetış icod kardə.

Rusiyədə bıə Tırkiyə səfiri votışe:3 qılə məmləkəti miyonədə əlağon səviyə,çəvon miyonədə bıə ixtisadiyə həmkarətion inkişafi komək bəkay.

Rusiyədə bıə Tırkiyə səfiri eyne holədə Tırkiyə,Azərbaycan Respublika və Rusiyə 3 tərəfə həmkarətionış muhim zınə və bəzi problemon həl kardeyu iyən Maskva de Ankara əlağon addi kardeyu Boku roliku təşəkkurış karde.

təğ

10 İyul 2018, 10:14
komment