18 İyul 2018, 23:43
  • Paşiniyani təhdidon barədə Azərbaycan Respublika reaksiya.

Ermənistoni i-minə vəzir təhdidon barədə Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxonə sıxənəvot reaksiya nışoş do.

Bə Ğəfğaz mədəniyə raporti əsos Hikmət Haciyev bə Nikol Paşiyani hırdəni bə Ğərəboğ sərhəddiyə cəhbə vığande işorəş karde və votışe: Paşiyani hukumət jıqo əvomfəribonə və milləti bə dast dənoe əvəzi iğtisodi, siyosi və iştimai bohranon həl bıkə nə ım ki ıştə obrazi rost karde fikədə bıbu.

Tojədən Ermənistoni İ-minə vəzir Nikol Paşiyan təmas xətədə Azərbaycan Respublika hərbi ğıvvon hozzoətionış qələy təhrik əkə hərəkət çı Boku hukuməti tərəfiku elan və məntəğə siyasi iyən hərbi vəzyəti vey niqoron əkə vəsfış karde.

İroni silohinə ğıvvon beynəl xalğ və xarıci rabitəon moavin Pakistonədə İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqo rəisi səfəri hədəfi bə Pakiston, sərhədiyə mıvzoon, 2 tərəfi və islam dınyo məsələon elanış karde.

təğ

komment