• Ermənistanı 1 minnə vəziri sıxanon vədə Azərbaycan Respublika reaksiya.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Hikmət Haciyev ermənistani 1 minnə vəziri təhdid kardə sıxanon vədə reaksiyaş nışon do.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Hikmət Haciyev təmas xətonədə əskərəti kardeyu bə Nikol Paşiniyani zoə vığande işarəş karde və votışe:paşiniyanı hukumət ixtisadi ictimaiyət iyən siyasiyə problemon həl kardeyu ciddiyə ğədəmon peqəte əvəzi ıştə vırə rost kardeyu fəribkarə ğədəmon peqətedə.

19 İyul 2018, 14:27
komment