12 Sentyabr 2018, 12:11

Məhərrəmə manqi ərəfədə Ğəfğazi Mısılmonon İdarə, bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə de Lankoni şəhrestani İcra hakimiyyəti bahəm “Dini mərasimon və muasirəti” nomədə seminar dəviniəşone.

“İslamazeri.com” xəbə dodə ki, bı tədbirədə rayoni dini icma sədron, ictimaiyyat və KİV numayəndon iştirakşon bıə. Əvon sıftə Heydər Əliyevi abidə vədə vılə çanqə noəşone, çey xatirə bə yod vardəşone.

Rayoni icra sərdar Qaraşovi ıştə nitğədə keşvərədə devlət-din munasibəton barzə səviyyədə bıe ğeyd kardəşe.  Bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Ğurbanlı islam dini çəmə jimonədə muhummə əhəmiyyəti, çey mənəvi molyəton bə perəsə nəsil və cıvonon dəvunie zərurəti barədə qəp jəşe. Bı koədə çe Heydər Əliyevi rol məxsusi ğeyd kardəşe.

Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Allahşukur Paşazadə bə  Ğaziyon Şura fətva əsasən votəşe ki, Aşura ruji hırdənon bə məçit ome bə məğsədi muvafiğ nıbə koe.

Im curə tədbir Masəlu şəhrestanədən dəvuniəşone.

Boku Şəhəri Sər Polisə İdarəən de Dini Komitə bə ico bə məhərrəmə manqi dair muşavirə dəvuniəşe. Polisə İdarə rəisi muavin Səhlab Bağırovi votəşe ki, Respublika polisə orğanon Məhərrəmə manqi mərasimonədə asayişi muhafizə karde, de dini radikalizimi mubarizə barde ro  zəruriə tədbiron bə jimon dəbəvunien.

 

təğ

komment