• Azərbaycan Respublika silahlinə ğıvvon manevr təşkil bə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon manevri təşkilbeku Azərbaycan Respublika bandə məntəğonədə xəbəş doə.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə qıləy bəyonotdə elanış kardə çı məmləkəti silahlinə ğıvvon 2 şanbə rujnəku yəni dəvardə rujiku de Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir Zakir Həsənovi fərmoni ki de 20 həzo ğıvvo təşkil bənin be iştirak bəkan.

Bə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə bəyonoti əsosi azəriyə hərbion ım manevrədə ki desbə 2018 minnə sori sentiyabrə manqi 22 dəvomış bəbe ıştə tojə silahon imtivon bəkan.

 

təğ

18 Sentyabr 2018, 13:56
komment