19 Sentyabr 2018, 10:45
  • Boku qıləy məktəbədə bə hicabinə şaqirdi mane bedən.

Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhri qıləy məktəbi mudir,məktəbi kelasədə bə hicab əqətə şaqirdi iştirak karde mane be.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Azərbaycan Respublika Menval nomo bıə internetiyə mərkəzi elanış kardə Boku qıləy məktəbədə bə hicabəqətə şaqirdon mane bedən ,şaqirdon valedeynon bə ım məsələ etiraz kardən.

hicabəqətə şaqirdon valedeynon elanışon kardə bə Azərbaycan Respublika məhkəmə şikayət kardəşone.

Azərbaycan Respublika məktəbonədə hicabi ğədəğən be çandəkərə ım məmləkəti mıslmonon etirazədə dim bə dim bə və ım məsələ bə çandə həzo hicabinə şaqirdon həxi ləğv be və ım məmləkətdə bə yolə etirazon bois bə.

təğ

komment