21 Sentyabr 2018, 10:50
  • Aşura Azərbaycan Respublika paytəxt bokuədə bıə ironıjon huseyniyədə.

Əbaəbdellah Huseyn(ə) aşığon,Azərbaycan Respublika paytəxt bokuədə bıə ironıjon huseyniyədə iştirakışon karde və ə əzizə imomi məzlumiyətiku yod karde xoto əzadarətişon karde.

Bokuədə bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi əhlebeyt(ə) aşığon və duston zinə Aşura ruji,kərbəlo məzlumə şəhidon yod kardeyu bəştə sə və sinəşon jə və tojədən de Həzrət imom Huseyn(ə) barzə hədəfon əhd-peymon basteədə bə Aşura əbədiyə mədəniyəti tərvic karde işarəşon karde.

Huseyniyə Aşura ruji Azərbaycan Respublika şaqirdon  sinə jəe mərasimiku mən bə bin.

Azərbaycan Respublikaədə diniyə qrupon koonədə devlətiyə komitə muavini elanış kardə Aşura ruji şaqirdon bəpe məktən və dərsi kilasədə bıbon və həxışon ni Kərbəlo şəhidon əzadariyə mərasimədə iştirak bıkən.

Siyavuş Norovovi votışe:ruhaniyon fəğət icazəşon heste məçiton dılədə diniyə mərasim icra bıkən.

Ğəfğazı mıslmonon ruhaniyət idarə və bə İlham Əliyevi devləti vabəstə bə rəsmi şəxson ha sor Azərbaycan Respublikaədə bə şiəyon yolə əzadariyə mərasimon mane bedən.

təğ

komment