07 Dekabr 2018, 13:36
  • İron və Azərbaycan Respublika miyonədə optikal fayber xət icod bəbe.

Azərbaycan Respublika nəğliyat,rabitə və texnoloqiya vəziri elanış karde İron və Azərbaycan Respublika miyonədə Optikal fayber xət icod bəbe.

Bə İRNA xəbon əsosi Ramin Ğulizadə zinə Boku tel 2018- 24 nə beynəlxalğə nımayeşqahədə votışe: Azərbaycan Respublika və ironi əlağon rabitə və tojə texnoloqiyaon sahədə inkişafi holədəy.

Azərbaycan Respublika nəğliyat,rabitə və texnoloqiya vəzir kiberiyə əmniyəti sahədə bə Tehron və Boku həmkarəti roziyətion işarəş karde və votışe:2 tərəf startapon inkişaf doe baxşədə mıştərəkə planon icra kardən və post iyən rabitə və texnoloqiya coqlə sahonədə həm mıştərəkə həmkarətionışon heste.

təğ

komment