09 Dekabr 2018, 13:29
  • Bokuədə İroni istihsal bə məhsulum həvate 1 minnə festival obəy.

İroni istihsal bə məhsulun həvateyu 1 minnə festival Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhrədə obəy.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni şimal ğərb ,Ğərbiyə Azərbaycan ostani kooperativ palata rəis Məhmud Rıza Şərifixah votışe:ım Ğərbiyə Azərbaycan ostani mehvəriyətdə İroni istihsaı və ixracat kardə məhsulon həvateyu Bokuədə 1 minnə festival və ım festivalədə 600 tonisə veyə məhsul de nim milyon dollar erji təğdim bə.

Şərifixah çı festivali bərpo karde hədəfış mıstəğilə devləton ibemoni vıjorədə huzuriyu şərayet təşkil kardeş zınə.

 

təğ

komment