17 Mart 2019, 14:22
  • De ironi huzur Azərbaycan Respublikaədə Bəharı festival.

Bə nəvuzə idi nez bə rujonədə bəharı beynəlxalğə festival zinə Azərbaycan Respublika Masalli şəhrədə bərpo be.

Bə İRNA xəbon əsosi Bokuədə bıə İron İslam Respublika  səforətxonə mədəniyə mərkəz ironıjon mədəniyət və rəsm-adəton qıləy hissəş bə nımayeş no.

Bəharı beynəlxalğə festival İron İslam Respublika mədəniyə mərkəzi fəaliyətış karde ta iştirak kardə kəson de İroni mədəniyət və tarix iyən  ironədə nəvuzi tarixiyə rəsmo adətonədə oşno bıkə.

Nəvuzə id ki ironıjə rişəş heste dınyo 12 qılə məmləkətdə bə rəsmiyət zıniyə bə.

əmmo 9 qılə məmləkət yəni İron,Əfğanistan,Tacikistan,Azərbaycan Respublika,Ozbəkistan,Tırkmənistan,Ğazağstan,Ğırğizıstan və Albaniyaədə de  Nəvuzı nomi çəvon rəsmiyə təğvimədə tətile.

təğ

komment