19 Mart 2019, 13:30
  • Avropa itifağ Azərbaycan Respublika zindoniyonku qıləy cəmi ozodətiku rozi mande.

Avropa itifağ 400 qılə sə veyə zindoni əfv karde xoto Azərbaycan Respublika prezdenti əməliku rozi mande.

Bə Aran xəbon əsosi Avropa itifaği internetiyə mərkəz xəbəş doə Avropa itifaği sıxanəvoti bəyonotədə oməy Azərbaycan Respublika prezdent marti 16 minnə ruji de nəvuzə idi tətilə rujon mınosibəti 400 nəfərisə  veyə zindoniş əfv kardə.

komment