25 Aprel 2019, 14:36
  • Tojədən Ğərəbaği canqi təşkil kardeyu Azərbaycan Respublika məclisi rəisi muxalifət.

Azərbaycan Respublika məclisi rəis Ğərəbağədə canq bə ro dəğandeyu ım məmləkəti əhali dəvət kardeədə muxalifətış karde.

Bə Riport xəbəriyə mərkəzi nəğli əsosi  Mərkəzi Asiya və Ğəfğazı məntəğədə bıə İroni telerədyo idarə xəbəş do Oktay Əsədov zinə Ğərəbaği canqiyu cəmaəti dəvət karde məsələdə muxalifətış karde və votışe:  karde bəznemon muzakirə karde roədə 2 qılə məmləkəti ixtilafinə məsəlon həl karde.

təğ

komment