• Mərkəzi Asiya iyən Ğəfğaz cənubiyə məntəğəonədə radikalə dastəon xətər ciddi və ziyod bıə.
    Mərkəzi Asiya iyən Ğəfğaz cənubiyə məntəğəonədə radikalə dastəon xətər ciddi və ziyod bıə.

Azərbaycan Respublika dıvlətiyə əmniyət idarə muavin votşe: ımsor 151 nəfər Azərbaycanıj terroristiyə qruponədə uzv bey ijən Suriyə və İraği daxıli canqədə bə terroriston komək karde xoto çəvon şahrvandəti ləğv bıə.

Bə İrna raporti əsos Azərbaycan Respublika dıvlətiyə əmniyət idarə muavin İlğar Musayev əlovəş kardə: de təəsufi radikaliyə xətərnokə təbliğon təəsiri çandə çı Azarbayjan Respublika cıvonon Suriyə iyən İrağədə terrorçiyə qruponədə uzv bıən.

İlğar Musayev əlovəş kardə: həminə cıvononku veyni Suriyə iyən İraği hərbiyə davonədə həlok bıən ijən 82 nəfər çəvonku bə kişvər oqarde bəpeştə dəstqir bıən.

Eksperton vindemoniku Azərbaycan Respublikaədə jıqo bə radikalə qrupon tərəf cıvonon cəzb bey çəxtə bo vahhabiyonro təbliğ karde iyən fəəliyətonro məydon və zəminəon hozzo karde siyasəton xoto bə vıcud omə.

Əfğanistonədə DAEŞ terroristiyə qrupi nıfuzi ziyod bey bəpeştə ısət Mərkəzi Asiya iyən Ğəfğaz cənubiyə məntəğəonədə radikalə dastəon xətər ciddi və ziyod bıə.

13 Sentyabr 2017, 14:58
komment