• Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir de sionist rejimi silahlinə ğıvvon fərmonədə mərkəzi rəsmi şəxson vindımonış dəvoni.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə işğalbə fələstinədə çı məmləkəti mudafiyə vəzir Zakir Huseynovi de sionist rejimi silahlinə ğıvvon fərmonədə mərkəzi rəsmi şəxson iyən mudiri vindımon kardeku xəbəş do.

Bə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə internetiyə mərkəzi zinə xəbon əsosi Zakir Huseynov 2 şanbə ruji bə işğaliyə fələstin rəsmiyə səfəri çərçivədə sionist rejimi silahlinə ğıvvon fərmonədə mərkəzi rəsmi şəxson iyən mudiri vindımonış karde.

ım vindımoni nəticədə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzir sionist rejimi silahlinə ğıvvon fərmonədə mərkəzi fəaliyyətonku aqah be.

həmçinin Azərbaycan Respublika silahlinə ğıvvon  nomo bıə nəşriyə ıştə tojə nomrədə Azərbaycan Respublika mudafiyə vəziri bə işğaliyə fələstin təşkil doə səfəriku xəbəş nəşr kardə iyən de sionist rejimi canq vəziri kəşə şikilonış həm nəşr kardə.

daxiliyə muxalifətonku bə kəno dəvardə soronədə Azərbaycan Respublika və sionist rejimi əlağon məxsusən hərbi və əmniyyəti baxşonədə inkişafış bə.

14 Sentyabr 2017, 10:43
komment